1/26/2555

การเปรียบเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย [ตอนที่ 2]


การเปรียบเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
สระในภาษาอังกฤษนั้น ซึ่งได้แก่ a, e, i, o, u และ y นำมาเปรียบเทียบกับสระภาษาไทยได้ดังนี้
สระภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
เทียบกับของไทย
ตัวอย่าง
a
เอ
เ-, แ-, -ะ, -า และสระออ
Gate
Gap
Grass
e
อี
เ-, สระอิ, สระอี
Pet
Reach
i
ไอ
สระอิ, สระอี, ไ-
Fire
Kind
Film
o
โอ
โ-, -อ
Bowl
u
ยู
สระอุ, สระอู
Fuel
y
วาย
ไ-, สระอิ, สระอี
Shy
lovely

พยัญชนะ และสระ สามารถเป็นพยัญชนะผสม หรือสระผสมก็ได้ ซึ่งจะได้ให้เสียงอ่านเปลี่ยนแปลงไปในบางคำ
พยัญชนะกล้ำ
พยัญชนะ
คำอ่านไทย
ตัวอย่าง
ch
ช, จ
Choose
-ng
Thing
-nk
งค์
Drink
sh
Short
qu
คว-
Queen
-ve
Wave
ph
Phase
th
ด, ธ
Thank
-ck
check

การผสมสระกับสระภาษาอังกฤษนั้นสามารถวางสระไว้หน้า หรือหลัง ของพยัญชนะก็ได้ ทำให้ได้เสียงอ่านที่แตกต่างกันออกไป
ตัวอย่าง เช่น a ไว้ข้างหน้า
คำศัพท์
คำอ่าน
Age
เอจ
At
แอท
Alarm
อะ-ลาร์ม
Answer
อาน-เซอะ

เมื่อวางสระ a ไว้กลาง หรือหลังพยัญชนะ
คำศัพท์
คำอ่าน
Sand
แซนด์
That
แดท
Shape
เชป
Crab
แคร็บ
Calendar
แคล-เลนเดอร์

ตัวอย่างการผสมสระตัวอื่น ๆ
คำศัพท์
คำอ่าน
Them
เธม
Each
อีช
Ear
เอีย
Meet
มีท
Item
ไอเท็ม
It
อิท
Hide
ไฮ
Thin
ธิน
Off
ออฟ
Together
ทู-เก็ต-เทอ
Sort
ช็อท
Unable
อัน-เอ-เบิล
Punish
พัน-นิช
unit
ยู-นิท


แสดงความคิดเห็น